Many parents err in discriminating between their children in the matter of education. They make almost any sacrifice to secure the best advantages for one that is bright and apt. But these opportunities are not thought a necessity for those who are less promising. Little education is deemed essential for the performance of life's ordinary duties.


Uddannelse kapitel 31. 266.     Fra side 268 i den engelske udgave.tilbage

Livsgerningen

Mange forældre begår den fejl at gøre forskel på deres børn, når det gælder deres uddannelse. De bringer næsten ethvert offer for at skaffe én, som er kvik og dygtig, alle de største fordele. Men disse muligheder regnes ikke for en nødvendighed for dem, der er mindre lovende. Man anser kun en ringe uddannelse for at være absolut nødvendig for at kunne udføre livets almindelige pligter.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.