But who is capable of selecting from a family of children 266 the ones upon whom will rest the most important responsibilities? How often human judgment has here proved to be at fault! Remember the experience of Samuel when sent to anoint from the sons of Jesse one to be king over Israel. Seven noble-looking youth passed before him. As he looked upon the first, in features comely, in form well-developed, and in bearing princely, the prophet exclaimed, "Surely the Lord's anointed is before Him." But God said, "Look not on his countenance, or on the height of his stature; because I have refused him: for the Lord seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart." So of all the seven the testimony was, "The Lord hath not chosen these." 1 Samuel 16:6, 7, 10. And not until David had been called from the flock was the prophet permitted to fulfill his mission.


Uddannelse kapitel 31. 267.     Fra side 268 i den engelske udgave.tilbage

Livsgerningen

Men hvem formår i en stor børneflok at udsøge dem, på hvem det største ansvar vil komme til at hvile? Hvor tit har ikke menneskers bedømmelse vist sig at være forkert! Husk, hvad Samuel oplevede, da han blev udsendt for at salve en af Isajs sønner til konge over Israel. Syv smukke unge mænd blev ført frem for ham. Da han betragtede den første, der var velskabt af skikkelse og havde et smukt ansigt, udbrød profeten:»Visselig står nu Herrens salvede for ham!« Men Gud sagde:»Se ikke på hans ydre eller høje vækst; thi jeg har vraget ham; Gud ser jo ikke, som mennesker ser, thi mennesker ser på det, som er for øjnene, men Herren ser på hjertet.« Det samme blev erklæret om dem alle syv:»Herren har ikke udvalgt nogen af dem.« 1Sam. 16,6-7.10. Og først da David blev kaldt hjem fra fårehjorden, fik profeten lov til at udføre sit ærinde.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.