Let every child, then, receive an education for the 267 highest service. "In the morning sow thy seed, and in the evening withhold not thine hand: for thou knowest not which shall prosper, whether this or that," Ecclesiastes 11:6, R.V. The specific place appointed us in life is determined by our capabilities. Not all reach the same development or do with equal efficiency the same work. God does not expect the hyssop to attain the proportions of the cedar, or the olive the height of the stately palm. But each should aim just as high as the union of human with divine power makes it possible for him to reach.


Uddannelse kapitel 31. 268.     Fra side 269 i den engelske udgave.tilbage

Livsgerningen

Lad altså hvert eneste barn blive uddannet til den mest ophøjede tjeneste.»Så din sæd ved gry og lad hånden ej hvile ved kvæld; thi du ved ej, om dette eller hint vil lykkes, eller begge dele er lige gode.« Præd. 11,6. Den særlige plads, der er anvist os her i livet, er afhængig af vor duelighed. Ikke alle når den samme udvikling eller gør det samme arbejde med lige stor dygtighed. Gud venter ikke, at en isop skal opnå samme størrelse som et cedertræ eller et oliventræ samme højde som en statelig palme. Men enhver burde stræbe så højt, som menneskelig og guddommelig kraft i fællesskab gør det muligt for ham at nå.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.