Many do not become what they might, because they do not put forth the power that is in them. They do not, as they might, lay hold on divine strength. Many are diverted from the line in which they might reach the truest success. Seeking greater honor or a more pleasing task, they attempt something for which they are not fitted. Many a man whose talents are adapted for some other calling, is ambitious to enter a profession; and he who might have been successful as a farmer, an artisan, or a nurse, fills inadequately the position of a minister, a lawyer, or a physician. There are others, again, who might have filled a responsible calling, but who, for want of energy, application, or perseverance, content themselves with an easier place.


Uddannelse kapitel 31. 268.     Fra side 269 i den engelske udgave.tilbage

Livsgerningen

Mange bliver ikke til det, som de kunne være blevet, fordi de ikke opbyder alle de kræfter, de har til rådighed. De benytter sig ikke af den guddommelige kraft, sådan som de kunne have gjort det. Mange ladet sig bortlede fra den vej, hvor de kunne have opnået de bedste resultater. For at opnå større anseelse eller et mere tiltalende arbejde forsøger de noget, som de ikke egner sig til. Mangen, hvis evner egner sig for en anden livsopgave, higer efter at komme ind i et bestemt fag; og den, der kunne være nået vidt som landmand, som håndværker eller sygeplejerske, udfylder på utilstrækkelig måde stillingen som præst, sagfører eller læge. Der er ,atter andre, som kunne have påtaget sig en ansvarsfuld stilling, men som af mangel på energi, flid eller udholdenhed lader sig tilfredsstille med en lettere opgave.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.