It is acquaintance that awakens sympathy, and sympathy is the spring of effective ministry. To awaken in the children and youth sympathy and the spirit of sacrifice for the suffering millions in the "regions beyond," let them become acquainted with these lands and their peoples. In this line much might be accomplished in our schools. Instead of dwelling on the exploits of the Alexanders and Napoleons of history, let the pupils study the lives of such men as the apostle Paul and Martin Luther, as Moffat and Livingstone and Carey, and the present daily-unfolding history of missionary effort. Instead of burdening their memories with an array of names and theories that have no bearing upon their lives, and to which, once outside the schoolroom, they rarely give a thought, let them study all lands in the light of missionary effort and become acquainted with the peoples and their needs.


Uddannelse kapitel 31. 270.     Fra side 272 i den engelske udgave.tilbage

Livsgerningen

Det er ved, at mennesker lærer hinanden at kende, at der skabes forståelse imellem dem, og forståelse er kilden til virkningsfuld tjeneste. For at vække forståelse og offervilje hos børnene og de unge for de lidende millioner, som er»langt borte,« så lad dem få kendskab til disse lande og deres befolkning. I vore skoler kunne der gøres meget i denne retning. I stedet for at dvæle ved Aleksanders og Napoleons historiske bedrifter burde eleverne lære om sådanne menneskers liv som Paulus og Martin Luthers, som Moffats, Livingstones og Careys, og om den missionsvirksomhed, som til daglig udfoldes i vor tid. I stedet for at bebyrde deres hjerne med en række navne og teorier, der ikke har nogen indflydelse på deres tilværelse, og som de sjældent vil skænke en tanke, når de er færdige med skolegangen, så lad dem lære om alle lande i lyset af missionsgerningen og blive fortrolige med de forskellige folkeslag og deres nød og trang.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.