In this closing work of the gospel there is a vast field to be occupied; and, more than ever before, the work is to enlist helpers from the common people. Both the 270 youth and those older in years will be called from the field, from the vineyard, and from the workshop, and sent forth by the Master to give His message. Many of these have had little opportunity for education; but Christ sees in them qualifications that will enable them to fulfill His purpose. If they put their hearts into the work, and continue to be learners, He will fit them to labor for Him.


Uddannelse kapitel 31. 271.     Fra side 272 i den engelske udgave.tilbage

Livsgerningen

Under de afsluttende faser af evangeliets forkyndelse findes der en stor arbejdsmark, som skal tages under behandling, og mere end nogensinde før består arbejdet i at indrullere hjælpere fra det jævne folk. Både de unge og de, der er kommet op i årene, vil blive kaldet fra markerne, fra vingårdene og værkstederne og udsendt af Mesteren for at bringe hans budskab. Mange af disse har kun haft ringe lejlighed til at få en uddannelse; men Kristus finder evner hos dem, der vil gøre det muligt for dem at udføre, hvad han vil. Hvis de lægger deres sjæl i arbejdet og fortsætter med selv at lære, vil han dygtiggøre dem til arbejdet for ham.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.