The burden of labor for these needy ones in the rough places of the earth Christ lays upon those who can feel for the ignorant and for such as are out of the way. He will be present to help those whose hearts are susceptible to pity, though their hands may be rough and unskilled. He will work through those who can see mercy in misery, and gain in loss. When the Light of the world passes by, privilege will be discerned in hardship, order in confusion, success in apparent failure. Calamities will be seen as disguised blessings; woes, as mercies. Laborers from the common people, sharing the sorrows of their fellow men as their Master shared the sorrows of the whole human race, will by faith see Him working with them.


Uddannelse kapitel 31. 271.     Fra side 273 i den engelske udgave.tilbage

Livsgerningen

Kristus pålægger de mennesker, som kan føle med de uvidende og med dem, der er kommet på afveje, at arbejde for disse nødlidende i de barske egne på jorden. Han vil selv være til stede for at hjælpe dem, hvis hjerte er modtageligt for medlidenhed, skønt deres hænder måske er grove og ubehjælpsomme. Han vil virke ved hjælp af dem, der kan se barmhjertighed i elendigheden og vinding i tabet. Når verdens Lys går forbi, vil man kunne opdage forrettigheder i lidelserne, orden i forvirringen og et lykkeligt resultat trods tilsyneladende mislykkede bestræbelser. Ulykker vil vise sig at være skjulte velsignelser og sorger at være barmhjertighed. Når arbejdere fra det jævne folk tager del i deres medmenneskers sorger, ligesom deres Mester tog del i hele verdens sorger, så vil de ved troen opdage, at han arbejder sammen med dem.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.