"The great day of the Lord is near, it is near, and hasteth greatly." Zephaniah 1:14. And a world is to be warned. With such preparation as they can gain, thousands 271 upon thousands of the youth and those older in years should be giving themselves to this work. Already many hearts are responding to the call of the Master Worker, and their numbers will increase. Let every Christian educator give such workers sympathy and co-operation. Let him encourage and assist the youth under his care in gaining a preparation to join the ranks.


Uddannelse kapitel 31. 272.     Fra side 273 i den engelske udgave.tilbage

Livsgerningen

»Nær er Herrens dag, den store, den er nær og kommer hastigt.« Zefanias 1,14. Og der er en verden, som må advares! Tusinder og atter tusinder af de unge og ældre burde vie sig til dette arbejde ved en sådan forberedelse, som de kan skaffe sig. Der er allerede mange hjerter, der har besvaret kaldet fra den store Mester, og deres antal vil stadig forøges. Enhver kristen pædagog bør vise forståelse for sådanne arbejdere og virke sammen med dem. Han bør opmuntre de unge der er betroet til ham, og stå dem bi under deres forberedelse til at gå ind i rækkerne.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.