With such an army of workers as our youth, rightly trained, might furnish, how soon the message of a crucified, risen, and soon-coming Saviour might be carried to the whole world! How soon might the end come--the end of suffering and sorrow and sin! How soon, in place of a possession here, with its blight of sin and pain, our children might receive their inheritance where "the righteous shall inherit the land, and dwell therein forever;" where "the inhabitant shall not say, I am sick," and "the voice of weeping shall be no more heard." Psalm 37:29; Isaiah 33:24; 65:19.


Uddannelse kapitel 31. 272.     Fra side 274 i den engelske udgave.tilbage

Livsgerningen

Med en sådan hær af arbejdere, som vore unge kunne stille på benene, hvis de fik den rette oplæring, hvor ville så ikke budskabet om den korsfæstede, opstandne og snart tilbagevendende Frelser hurtigt kunne bringes ud til hele verden! Hvor snart kunne så ikke enden komme enden på lidelse og sorg og synd! Hvor snart kunne så ikke vore børn, i stedet for rigdom her med dens fordærv af synd og smerte, modtage deres arv der, hvor»de retfærdige arver landet og skal bo der til evig tid;« hvor»ingen indbygget siger: Jeg er syg!» og hvor»der ej mer skal høres gråd, ej heller skrig.« Sl. 37,29; Es. 3,24; 65,19.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.