These are lessons that only he who himself has learned can teach. It is because so many parents and teachers profess to believe the word of God while their lives deny its power, that the teaching of Scripture has no greater effect upon the youth. At times the youth are brought to feel the power of the word. They see the preciousness of the love of Christ. They see the beauty of His character, the possibilities of a life given to His service. But in contrast they see the life of those who profess to revere God's precepts. Of how many are the words true that were spoken to the prophet Ezekiel:


Uddannelse kapitel 31. 261.     Fra side 264 i den engelske udgave.tilbage

Livsgerningen

Der findes ting, som kun den, der selv har lært, kan lære andre. Det er på grund af, at så mange forældre og lærere hævder at tro Guds ord, mens de gennem deres liv fornægter dets kraft, at Skriftens lære ikke har større magt over de unge. Til tider bringes de unge til at føle ordets magt. De ser, hvor vidunderlig Kristi kærlighed er. De ser skønheden i hans karakter og de muligheder, der findes i et liv i hans tjeneste. Men i modsætning hertil ser de deres liv, som hævder at ære Guds forskrifter. Om hvor mange gælder ikke disse ord, som er sagt til profeten Ezekiel:

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.