By sin man was shut out from God. Except for the plan of redemption, eternal separation from God, the darkness of unending night, would have been his. Through the Saviour's sacrifice, communion with God is again made possible. We may not in person approach into His presence; in our sin we may not look upon His face; but we can behold Him and commune with Him in Jesus, the Saviour. "The light of the knowledge of the glory of God" is revealed "in the face of Jesus Christ." God is "in Christ, reconciling the world unto Himself." 2 Corinthians 4:6; 5:19.


Uddannelse kapitel 4. 28.     Fra side 28 i den engelske udgave.tilbage

Uddannelsens forbindelse med frelsen

Gennem synden blev mennesket skilt fra Gud. Hvis ikke frelsesplanen havde været, ville en evig adskillelse fra Gud, en endeløs nats mørke, være blevet dets skæbne. Ved Frelserens offer er samfund med Gud atter blevet muliggjort. Vi kan ikke personligt træde frem for ham. I vor syndighed kan vi ikke skue hans ansigt; men vi kan se ham og have samfund med ham i Jesus, Frelseren.»Kundskaben om Guds herlighed åbenbares os på Kristi åsyn.»Det var Gud, som i Kristus forligte verden med sig selv.« 2Kor. 4,6; og 5,19.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.