"The Word became flesh, and dwelt among us, . . . full of grace and truth." "In Him was life; and the life was the light of men." John 1:14, R.V.; 1:4. The life and the death of Christ, the price of our redemption, are not only to us the promise and pledge of life, not only the means of opening again to us the treasures of wisdom: they are a broader, higher revelation of His character than even the holy ones of Eden knew.


Uddannelse kapitel 4. 28.     Fra side 28 i den engelske udgave.tilbage

Uddannelsens forbindelse med frelsen

»Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, ..... fuld af nåde og sandhed."»I det var liv, og livet var menneskenes lys.« Joh. 1,14; 1,4. Kristi liv og død, prisen for vor genløsning, er for os ikke blot løftet om og pantet på livet, ikke blot midlet til atter at gøre visdommens skatte tilgængelige for os; de er en videre og højere åbenbaring af hans karakter, end selv de hellige i Eden kendte.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.