Christ is the "Light, which lighteth every man that cometh into the world." John 1:9. As through Christ every human being has life, so also through Him every soul receives some ray of divine light. Not only intellectual but spiritual power, a perception of right, a desire for goodness, exists in every heart. But against these principles there is struggling an antagonistic power. The result of the eating of the tree of knowledge of good and evil is manifest in every man's experience. There is in his nature a bent to evil, a force which, unaided, he cannot resist. To withstand this force, to attain that ideal which in his inmost soul he accepts as alone worthy, he can find help in but one power. That power is Christ. Co-operation with that power is man's greatest need. In all educational effort should not this co-operation be the highest aim?


Uddannelse kapitel 4. 29.     Fra side 29 i den engelske udgave.tilbage

Uddannelsens forbindelse med frelsen

Kristus er det sande lys, som oplyser hvert menneske. Joh. 1,9. Ligesom ethvert menneske har liv ved Kristus, sådan modtager også enhver sjæl gennem ham en stråle af det guddommelige lys. Ikke blot forstandsmæssig, men åndelig kraft, en opfattelse af det rette, et ønske om godhed, findes i hvert eneste hjerte. Men der er en modstridende magt, som bekæmper disse principper. Følgerne af, at der blev spist af træet til kundskab om godt og ondt, åbenbarer sig i hvert eneste menneskes erfaringer. Der findes i menneskets natur en tilbøjelighed til at gøre det onde, en magt, som det ikke kan modstå uden hjælp. For at holde stand imod denne magt, for at nå til det ideal, som det i sin inderste sjæl anser for at være det eneste værdige, kan det kun finde hjælp hos en eneste magt. Denne magt er Kristus. At samarbejde med denne kraft er, hvad mennesket allermest behøver. Burde ikke dette samarbejde være det højeste mål inden for alle bestræbelser for at opdrage og uddanne?

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.