The true teacher is not satisfied with second-rate work. He is not satisfied with directing his students to a standard lower than the highest which it is possible for them to attain. He cannot be content with imparting to them only technical knowledge, with making them merely clever accountants, skillful artisans, successful tradesmen. It is his ambition to inspire them with principles of truth, obedience, honor, integrity, and purity--principles that will make them a positive force for the stability and uplifting 30 of society. He desires them, above all else, to learn life's great lesson of unselfish service.


Uddannelse kapitel 4. 29.     Fra side 29 i den engelske udgave.tilbage

Uddannelsens forbindelse med frelsen

Den sande lærer lader sig ikke tilfredsstille af andenklasses arbejde. Han er ikke tilfreds med at føre sine elever frem til en standard, som er ringere end den ypperste, som det er muligt for dem at nå. Han kan ikke være tilfreds med kun at meddele dem teknisk kundskab, med at gøre dem til dygtige bogholdere, duelige håndværkere eller fremgangsrige forretningsmænd. Han vil bestræbe sig på at bibringe dem sandhedens, lydighedens, ærens, retskaffenhedens og renhedens grundsætninger, som kan gøre dem til en positiv kraft til samfundets stabilisering og højnelse. Han ønsker frem for alt, at de skal tilegne sig livets store lære om uselvisk tjeneste.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.