These principles become a living power to shape the character, through the acquaintance of the soul with Christ, through an acceptance of His wisdom as the guide, His power as the strength, of heart and life. This union formed, the student has found the Source of wisdom. He has within his reach the power to realize in himself his noblest ideals. The opportunities of the highest education for life in this world are his. And in the training here gained, he is entering upon that course which embraces eternity.


Uddannelse kapitel 4. 30.     Fra side 30 i den engelske udgave.tilbage

Uddannelsens forbindelse med frelsen

Gennem sjælens forbindelse med Kristus og ved at modtage hans visdom som rettesnor og hans kraft som hjertets og livets styrke bliver disse principper en levende kraft, som danner karakteren. Når denne forening er sket, har eleven fundet visdommens kilde. Han har inden for sin rækkevidde kraften til at virkeliggøre de højeste idealer. Han har mulighed for at opnå den højeste uddannelse til livet i denne verden, og på grundlag af den oplæring, han her har erhvervet sig, påbegynder han den uddannelse som indbefatter evigheden.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.