In the highest sense the work of education and the work of redemption are one, for in education, as in redemption, "other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ." "It was the good pleasure of the Father that in Him should all the fullness dwell." 1 Corinthians 3:11; Colossians 1:19, R.V.


Uddannelse kapitel 4. 30.     Fra side 30 i den engelske udgave.tilbage

Uddannelsens forbindelse med frelsen

At uddanne og at frelse er i den højeste betydning ét, thi i uddannelsen ligesom i genløsningen kan ingen lægge anden grundvold end den, der er lagt, nemlig Jesus Kristus.»Thi Gud besluttede at lade hele fylden bo i ham.« 1Kor. 3,11; Kol. 1,19.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.