The great principles of education are unchanged. "They stand fast for ever and ever" (Psalm III:8); for they are the principles of the character of God. To aid the student in comprehending these principles, and in entering into that relation with Christ which will make them a controlling power in the life, should be the teacher's first effort and his constant aim. The teacher who accepts this aim is in truth a co-worker with Christ, a laborer together with God.


Uddannelse kapitel 4. 30.     Fra side 30 i den engelske udgave.tilbage

Uddannelsens forbindelse med frelsen

Uddannelsens store grundprincipper er stadig uforandrede.»De står i al evighed fast« (Sl. 111,8); thi de er grundprincipperne i Guds karakter. At hjælpe eleven til at forstå disse grundsætninger og til at opnå en sådan forening med Kristus, som vil gøre disse grundsætninger til en herskende kraft i livet, burde være lærerens hovedbestræbelse og hans bestandige formål. Den lærer, der gør dette til sit mål, er i sandhed Kristi medarbejder, og han arbejder sammen med Gud.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.