Wherever in Israel God's plan of education was carried into effect, its results testified of its Author. But in very many households the training appointed by Heaven, and the characters thus developed, were alike rare. God's plan was but partially and imperfectly fulfilled. By unbelief and by disregard of the Lord's directions, the Israelites surrounded themselves with temptations that few had power to resist. At their settlement in Canaan "they did not destroy the nations, concerning whom the Lord commanded them: but were mingled among the heathen, and learned their works. And they served their idols: which were a snare unto them." Their heart was not right with God, "neither were they steadfast in His covenant. But He, being full of compassion, forgave their iniquity, and destroyed them not: yea, many a time turned He His anger away. . . . For He remembered that they were but flesh; a wind that passeth away, and cometh not again." Psalms 106:34-36; 78:37-39. Fathers and mothers in Israel became indifferent to their obligation to God, indifferent to their obligation to their children. Through unfaithfulness in the home, and idolatrous influences without, many of the Hebrew youth received an education differing widely 46 from that which God had planned for them. They learned the ways of the heathen.


Uddannelse kapitel 6. 45.     Fra side 45 i den engelske udgave.tilbage

Profetskolerne

Hvor som helst i Israel Guds opdragelsesplan blev bragt til udførelse, bar følgerne af den vidnesbyrd om dens ophav. Men i mange hjem var den oplæring, som var indstiftet af Himmelen, og de karakteregenskaber, der således udviklede sig, lige sjældne. Guds plan blev kun delvist og ufuldkomment efterfulgt. Gennem vantro og ligegyldighed over for Herrens befalinger udsatte israelitterne sig for fristelser, som kun få havde kraft til at modstå. Da de bosatte sig i Kana'an, udryddede de ikke de folk, som Herren havde sagt, de skulle, med hedninger blandede de sig og gjorde deres gerninger efter; deres gudebilleder dyrkede de, og disse blev dem en snare. Deres hjerte var ikke helt med Gud, hans pagt var de ikke tro. Og dog er han barmhjertig, han tilgiver misgerning, lægger ej øde, hans vrede lagde sig gang på gang. ..... Han kom i hu, de var kød, et pust, der svinder og ej vender tilbage.« Sl. 106,34-36; 78,37-39. Fædre og mødre i Israel blev ligegyldige med hensyn til deres forpligtelser over for Gud og ligegyldige med hensyn til deres forpligtelser over for deres børn. Ved utroskab i hjemmet og afguderisk påvirkning udefra modtog mange af de hebraiske unge en opdragelse, der var vidt forskellig fra den, som Gud havde planlagt for dem. De lærte hedningernes levevis.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.