As a nation the children of Israel failed of receiving the benefits that God desired to give them. They did not appreciate His purpose or co-operate in its execution. But though individuals and peoples may thus separate themselves from Him, His purpose for those who trust Him is unchanged. "Whatsoever God doeth, it shall be forever." Ecclesiastes 3:14.


Uddannelse kapitel 6. 49.     Fra side 49 i den engelske udgave.tilbage

Profetskolerne

Som et folk gik Israels børn glip af at modtage de velgerninger, som Gud havde ønsket at give dem. De værdsatte ikke hans hensigter og medvirkede ikke til deres udførelse. Men selv om de enkelte mennesker og folkeslag således skiller sig fra ham, er hans formål med dem, som sætter deres lid til ham, uforandrede.»Alt, hvad Gud virker, bliver evindelig.« Præd. 3,14.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.