The experiences of Israel were recorded for our instruction. "All these things happened unto them for ensamples: and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come." 1 Corinthians 10:11. With us, as with Israel of old, success in education depends on fidelity in carrying out the Creator's plan. Adherence to the principles of God's word will bring as great blessings to us as it would have brought to the Hebrew people.


Uddannelse kapitel 6. 50.     Fra side 50 i den engelske udgave.tilbage

Profetskolerne

Israels erfaringer blev berettet til belæring for os.»Dette skete med dem, så de kan være advarende eksempler, og det blev skrevet til påmindelse for os, til hvem de sidste tider er kommet.« 1Kor. 10,11. For os, som i gamle dage for Israel, er det gode resultat af opdragelsen afhængigt af troskab til at gennemføre Skaberens plan. Troskab over for Guds ords grundsætninger vil bringe os megen velsignelse, ligesom det ville have været tilfældet med det hebraiske folk.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.