In both the school and the home much of the teaching was oral; but the youth also learned to read the Hebrew writings, and the parchment rolls of the Old Testament Scriptures were open to their study. The chief subjects of study in these schools were the law of God, with the instruction given to Moses, sacred history, sacred music, and poetry. In the records of sacred history were traced the footsteps of Jehovah. The great truths set forth by the types in the service of the sanctuary were brought to view, and faith grasped the central object of all that system--the Lamb of God, that was to take away the sin of the world. A spirit of devotion was cherished. Not only were the students taught the duty of prayer, but they were taught how to pray, how to approach their Creator, how to exercise faith in Him, and how to understand and obey the teachings of His Spirit. Sanctified intellect brought forth from the treasure house of God things new and old, and the Spirit of God was manifested in prophecy and sacred song.


Uddannelse kapitel 6. 47.     Fra side 47 i den engelske udgave.tilbage

Profetskolerne

Både i skolen og i hjemmet var meget af undervisningen mundtlig, men de unge lærte også at læse de hebraiske skrifter, og de gammeltestamentlige pergamentruller stod til rådighed for deres studium. Hovedemnerne for studiet i disse skoler var Guds lov sammen med de anvisninger, der var givet Moses, den hellige historie, hellig musik og poesi. I beretningerne om den hellige historie kunne man følge Jehovas spor. De store sandheder, der blev forkyndt gennem forbillederne ved tjenesten i helligdommen, blev fremdraget, og ved troen fattede man hovedemnet for hele dette system: Guds Lam, der skulle borttage verdens synd. Gudsfrygtens ånd blev næret. Ikke blot blev de studerende oplært i pligten til at bede, men de blev belært om, hvordan de skulle bede, hvordan de skulle nærme sig deres Skaber, hvordan de skulle udøve tro på ham, og hvordan de skulle forstå og adlyde hans Ånds lærdomme. En helliggjort forståelse bragte både nyt og gammelt frem fra Guds skatkammer, og Guds Ånd åbenbarede sig gennem profetier og hellige sange.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.