The principles taught in the schools of the prophets were the same that molded David's character and shaped his life. The world of God was his instructor. "Through Thy precepts," he said, "I get understanding. . . . I have inclined mine heart to perform Thy statutes." Psalm 119: 104-112. It was this that caused the Lord to pronounce David, when in his youth He called him to the throne, "a man after Mine own heart." Acts 13:22.


Uddannelse kapitel 6. 47.     Fra side 47 i den engelske udgave.tilbage

Profetskolerne

De grundprincipper, der lærtes i profeternes skoler, var de samme, som dannede Davids karakter og formede hans tilværelse. Guds ord var hans rettesnor.»Ved dine befalinger fik jeg forstand,« sagde han.»Jeg bøjede mit hjerte til at holde dine vedtægter.« Sl. 119,104-112. Det var dette, der bevirkede, at Herren betegnede David som en mand efter mit hjerte, da han i hans ungdom kaldte ham til tronen. Apg. 13,22.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.