In the early life of Solomon also are seen the results of God's method of education. Solomon in his youth made David's choice his own. Above every earthly good he asked of God a wise and understanding heart. And the Lord gave him not only that which he sought, but that also for which he had not sought--both riches and honor. The power of his understanding, the extent of his knowledge, the glory of his reign, became the wonder of the world.


Uddannelse kapitel 6. 48.     Fra side 48 i den engelske udgave.tilbage

Profetskolerne

I Salomos ungdom finder vi også resultaterne af Guds opdragelsesmetode. I sin ungdom gjorde Salomo Davids valg til sit eget. frem for ethvert jordisk gode bad han Gud om et viist og forstandigt hjerte. Og Herren gav ham ikke blot det, han bad om, men også det, som han ikke havde bedt om: både rigdom og ære. Hans glimrende begavelse, hans store kundskab og hans herredømmes herlighed blev til undren for hele verden.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.