Chapter 114—The Case of Hannah More The next Sabbath we met with the Orleans church, where my husband introduced the case of our much-lamented sister, Hannah More. When Brother Amadon visited us last summer, he stated that Sister More had been at Battle Creek, and not finding employment there, had gone to Leelenaw County to find a home with an old friend who had been a fellow laborer in missionary fields in Central Africa. My husband and myself felt grieved that this dear servant of Christ found it necessary to deprive herself of the society of those of like faith, and we decided to send for her to come and find a home with us. We wrote inviting her to meet us at our appointment at Wright, and come home with us. She did not meet us at Wright. I here give her response to our letter, dated August 29, 1867, which we received at Battle Creek: {1T 666.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 115. 666.     Fra side 666 i den engelske udgave.tilbage

Hannah Mores historie

Den næste sabbat mødtes vi med Orleans menigheden, hvor min mand fortalte om situationen med vor stærkt klagende søster, Hannah More. Da bror Amadon besøgte os sidste sommer, fortalte at søster More havde været i Battle Creek og fandt intet arbejde dér. Hun var så taget til Leelenaw land for at få et hjem med en gammel ven, som har været medarbejder i missionsmarkerne i Central Afrika. Min mand og jeg følte os bedrøvet over at denne kære Kristi tjener fandt det nødvendigt at fratage sig selv fællesskab med dem, af samme tro og vi besluttede os til at sende bud efter hende, så hun kunne få et hjem hos os. Vi skrev og indbød hende til at møde os på vores bestemmelses sted i Wright og komme hjem til os. Hun mødte os ikke i Wright. Jeg vil her bringe hendes svar på vores brev, dateret den 29.august 1867, som vi fik i Battle Creek:

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.