Providence has administered, in this case, a terrible rebuke for the conduct of those who did not take this stranger in. She was not really a stranger. By reputation she was known, and yet she was not taken in. Many will feel sad as they think of Sister More as she stood in Battle Creek, begging a home there with the people of her choice. And as they, in imagination, follow her to Chicago, to borrow money to meet the expenses of the journey to her final resting place,—and when they think of that grave in Leelenaw County, where rests this precious outcast,—God pity those who are guilty in her case. {1T 674.4}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 115. 674.     Fra side 674 i den engelske udgave.tilbage

Hannah Mores historie

Forudseenhed har, i denne situation, virket til en forfærdelig kritik (675) over deres opførsel, som ikke tog denne fremmede ind. Hun var ikke virkelig fremmed. Hendes omdømme var kendt, men hun blev alligevel ikke taget ind. Mange vil være bedrøvede, når de tænker på søster More da hun stod i Battle Creek og bad om et hjem hos de folk, som hun ønskede at være hos. Og da de i deres indbildning fulgte hende til Chicago og låne penge for at dække rejseudgifterne til hendes endelige hvilested, - og når de tænker på den grav i Leelenaw land, hvor denne dyrebare forstødte hviler, - måtte Gud da have medynk med dem, som er skyldige i hendes sag.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.