Poor Sister More! She sleeps, but we did what we could. When we were at Battle Creek, the last of August, we received the first of the two letters I have given, but we had no money to send her. My husband sent to Wisconsin and Iowa for means, and received seventy dollars to bear our expenses to those western convocations, held last September. We hoped to have means to send to her immediately on our return from the West, to pay her expenses to our new home in Montcalm County. {1T 675.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 115. 675.     Fra side 675 i den engelske udgave.tilbage

Hannah Mores historie

Stakkels søster More! Hun sov ind, men vi gjorde ikke hvad vi kunne. Da vi var i Battle Creek, sidst i august, modtog vi det første af de to breve jeg havde sendt, men vi havde ingen penge at sende hende. Min mand sendte bud i Wisconsin og Iowa efter at få midler og modtog halvfjerds dollars til at afholde udgifter til veststaternes præstemøder, der blev holdt sidst i september. Vi håbede af få midler, som vi straks kunne sende til hende medens vi tog tilbage fra veststaterne, så hendes udgifter til et nyt hjem i Montcalm by blev dækket.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.