We are told that we must come back to Battle Creek. This we are not ready to do. Probably this will never be our duty. We stood under heavy burdens there till we could stand no longer. God will have strong men and women there to divide these burdens among them. Those who move to Battle Creek, who accept positions there, who are not ready to put their hands to this kind of work, would a thousand times better be somewhere else. There are those who can see and feel, and gladly do good to Jesus in the person of His saints. Let them have room to work. Let those who cannot do this go where they will not stand in the way of the work of God. {1T 677.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 115. 677.     Fra side 677 i den engelske udgave.tilbage

Hannah Mores historie

Vi fortalte at vi måtte komme tilbage til Battle Creek. Dette var vi ikke parat til. Dette kunne rimeligvis ikke være vor pligt. Vi stod der under tunge byrder, indtil vi ikke kunne stå længere. Gud vil på dette sted, have stærke mænd og kvinder til at dele byrderne mellem sig. Dem som flytter til Battle Creek, som påtager sig embeder dér, som ikke er redde til at lægge deres hænder på den slags arbejde, ville være tusinde gange bedre andre steder. Der er dem, som kan se og mærke og gladelig gøre godt for Jesus i hans helliges sted. Lad dem, få plads til at arbejde. Lad dem, som ikke kan dette tage derhen hvor de ikke står i vejen for Guds værk.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.