Especially is this applicable to those who stand at the head of the work. If they go wrong, all is wrong. The greater the responsibility, the greater the ruin in the case of unfaithfulness. If leading brethren do not faithfully perform their duty, those who are led will not do theirs. Those at the head of the work at Battle Creek must be ensamples to the flock everywhere. If they do this, they will have a great reward. If they fail to do this, and yet accept such positions, they will have a fearful account to give. {1T 678.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 115. 678.     Fra side 678 i den engelske udgave.tilbage

Hannah Mores historie

(678) Især kan dette anvendes på dem, som står ved arbejdets hoved. Hvis de gør noget forkert, gør alle noget forkert. Jo større ansvar, jo større er ødelæggelsen når man ikke har været trofast. Hvis de ledende brødre ikke redeligt udfører deres pligt, vil dem, som de leder ikke udføre deres. De, som er ved arbejdets hoved i Battle Creek, må være eksempler for hjorden, overalt. Hvis de gør dette, vil de få en stor løn. Hvis de undlader at gøre dette og alligevel påtager sig sådanne stillinger, har de et frygteligt regnskab at aflægge.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.