Poor Sister More! When we heard that she was dead, my husband felt terrible. We both felt as though a dear mother, for whose society our very hearts yearned, was no more. Some may say, If we had stood in the place of those who knew something of this sister’s wishes and wants, we would not have done as they did. I hope you will never have to suffer the stings of conscience which some must feel who were so interested in their own affairs as to be unwilling to bear any responsibility in her case. May God pity those who are so afraid of deception as to neglect a worthy, self-sacrificing servant of Christ. The remark was made as an excuse for this neglect: We have been bitten so many times that we are afraid of strangers. Did our Lord and His disciples instruct us to be very cautious and not entertain strangers, lest we should possibly make some mistake and get bitten by having the trouble of caring for an unworthy person? {1T 679.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 115. 679.     Fra side 679 i den engelske udgave.tilbage

Hannah Mores historie

Stakkels søster More! Da vi hørte at hun var død, havde min mand det forfærdeligt. Vi begge følte det som om at en kær moder, hvis fællesskab vore hjerter netop længtes efter, ikke var mere. Nogle kan så sige, at hvis vi havde stået i deres sted, som vidste noget om den søsters ønsker og mangler, så ville vi ikke have gjort sådan som vi havde. Jeg håber at I aldrig vil tillade samvittighedssag, som nogle har haft, fordi de var så optagede af deres egne anliggender at de blev uvillige til at bære ansvar for hendes anliggende. Måtte Gud ynkedes over dem, som er så bange for at blive bedraget så en værdifuld og selvopofrende Kristi tjener forsømmes. Der kom en bemærkning, som en undskyldning for denne forsømmelse: Vi har bidt på så mange gange at vi er bange for fremmede. Lærte vor Herre og hans disciple os at være meget forsigtige og ikke tage imod og beværte fremmede, så vi ikke havde mulighed for at gøre fejltagelser og blive bidt ved at bekymre sig for en uværdig person?

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.