Paul exhorts the Hebrews: “Let brotherly love continue.” Do not flatter yourselves that there is a time when this exhortation will not be needed; when brotherly love may cease. He continues: “Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares.” Please read Matthew 25:31 and onward. Read it, brethren, the next time you take the Bible at your morning or evening family devotions. The good works performed by those who are to be welcomed to the kingdom were done to Christ in the person of His suffering people. Those who had done these good works did not see that they had done anything for Christ. They had done no more than their duty to suffering humanity. Those on the left hand could not see that they had abused Christ in neglecting the wants of His people. But they had neglected to do for Jesus in the person of His saints, and for this neglect they were to go away into everlasting punishment. And one definite point of their neglect is thus stated: “I was a stranger, and ye took Me not in.” {1T 679.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 115. 679.     Fra side 679 i den engelske udgave.tilbage

Hannah Mores historie

Paulus formaner hebræerne: »Lad broderkærligheden vare ved!« Bild ikke dig selv ind at der er et tidspunkt, hvor den formaning ikke behøves; selvom broderlig kærlighed kan holde på. Han fortsætter: »Glem ikke gæstfriheden; thi ved den har nogle, uden at vide haft engle til gæster.« Læs venligst Matthæus 25, 31 og fremefter. Læs det brødre, næste gang I tager jeres bibel ved jeres morgen eller aftens-familieandagt. De gode gerninger, som blev udført af dem, som blev budt velkommen i riget, blev gjort for Kristus i skikkelse af hans lidende folk. Dem, som har gjort disse gode gerninger, ser ikke at de har gjort det for Kristus. De har ikke gjort andet end deres pligt for den lidende menneskehed. Dem, som er på den venstre side kan ikke se at de har mishandlet Kristus ved at forsømme hans folks behov. Men de har forsømt at arbejde for Jesus i skikkelse af hans hellige og for denne forsømmelse må de gå væk til evig straf. Og et bestemt (680) punkt i deres forsømmelse er anført således: »Jeg var fremmed og I tog jer ikke af mig."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.