These things do not belong alone to Battle Creek. I am grieved at the selfishness among professed Sabbathkeepers everywhere. Christ has gone to prepare eternal mansions for us, and shall we refuse Him a home for only a few days, in the person of His saints who are cast out? He left His home in glory, His majesty and high command, to save lost man. He became poor that we through His poverty might become rich. He submitted to insult, that man might be exalted, and provided a home that would be matchless for loveliness, and enduring as the throne of God. Those who finally overcome and sit down with Christ upon His throne will follow the example of Jesus, and from a willing, happy choice will sacrifice for Him in the person of His saints. Those who cannot do this from choice will go away into everlasting punishment. {1T 680.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 115. 680.     Fra side 680 i den engelske udgave.tilbage

Hannah Mores historie

Disse ting ligger ikke kun til Battle Creek. Jeg er bedrøvet over selviskheden fra sabbatsholdere overalt. Kristus var gået bort for at berede evige boliger for os og skal vi så afvise ham, for blot nogle få dage, i skikkelsen af hans hellige som smides ud? Han forlod sit hjem i herlighed, hans majestæt og høje rang, for at frelse fortabte mennesker. Han blev fattig så vi gennem hans armod kunne blive rige. Han underkastede sig forhånelse, så mennesker kan blive ophøjet og få et hjem, som er mageløs i herlighed og varig som Guds trone. Dem, som til sidst overvinder og sidder ned sammen med Kristus på hans trone vil følge Jesu eksempel og ud fra et villigt og lykkeligt valg vil de ofre sig for ham i skikkelsen af hans hellige. Dem, som har valgt ikke at gøre dette, vil gå bort til evig straf.

------------
Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.