“At this meeting we introduced the case of Sister Hannah More, now sojourning in northwestern Michigan with friends who do not observe the Bible Sabbath. We stated that this servant of Christ embraced the Sabbath while performing missionary labor in Central Africa. When this was known, her services in that direction were no longer wanted, and she returned to America to seek a home and employment with those of like faith. We judge, from her present location, that in this she has been disappointed. No one in particular may be worthy of blame in her case; but it appears to us that there is either a lack of suitable provisions connected with our system of organization, for the encouragement of such persons and to assist them to a field of useful labor, or that those brethren and sisters who have had the pleasure of seeing Sister More have not done their duty. A unanimous vote was then given to invite her to find a home with the brethren in this vicinity until General Conference, when her case should be presented to our people. Brother Andrews, being present, fully endorsed the action of the brethren.” {1T 669.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 115. 669.     Fra side 669 i den engelske udgave.tilbage

Hannah Mores historie

"Ved dette møde fortalte vi om søster Hannah Mores anliggende, som nu opholder sig midlertidigt i det nordvestlige Michigan med venner der ikke overholder den bibelske sabbat. Vi konstaterede at denne Kristi tjener antog sabbaten da hun udførte missionsarbejde i Central Afrika. Da dette blev kendt, var hendes arbejde i den retning ikke længere ønskværdig og hun vendte tilbage til Amerika for at søge et hjem og beskæftigelse med dem, der har samme tro. Vi dømte, at hun ud fra hendes nuværende sted, må var blevet skuffet. Især er ingen værdig til at dadle i hendes sag; men det viser sig for os, at der hverken mangler noget i med vores organiseringssystem, som kan yde hjælpen for sådanne personer og til at hjælpe dem til en nyttig arbejdsmark, eller at de brødre og søstre, som har haft fornøjelsen med at se søster More ikke har gjort deres pligt. Det blev da enstemmig vedtaget at indbyde hende til af finde et hjem hos brødrene i den omegn, indtil General Konferensen, hvor hendes sag vil blive bragt frem for vort folk. Bror Andrews, som var til stede, gav fuld tilslutning til brødrenes aktion.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.