Sister Strong, the wife of Elder P. Strong, Jr., was in Battle Creek at the same time as Sister More. They both reached that city the same day, and left at the same time. Sister Strong, who is by my side, says that Sister More wished her to intercede for her, that she might get employment, so as to remain with Sabbathkeepers. Sister More said she was willing to do anything, but teaching was her choice. She also requested Elder A. S. Hutchins to introduce her case to leading brethren at the Review office and try to get a school for her. This, Brother Hutchins cheerfully did. But no encouragement was given, as there appeared to be no opening. She also stated to Sister Strong that she was destitute of means and must go to Leelenaw County unless she could get employment at Battle Creek. She frequently spoke in words of touching lamentation that she was obliged to leave the brethren. {1T 670.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 115. 670.     Fra side 670 i den engelske udgave.tilbage

Hannah Mores historie

Søster Strong, ældre P.Strongs hustru, Jr., var i Battle Creek samtidig med søster More. De begge kom til denne by samme dag og forlod den samme dag. Søster Strong, som er ved min side, siger at søster More besøgte hende for at gå i forbøn for hende, så hun kunne få arbejde, så hun kunne blive hos sabbatsholderne. Søster More sagde, at hun gerne vil gøre hvad som helst, men hun ville foretrække lærergerningen. Hun bad også ældre om, at fortælle de ledende brødre på Review kontoret hendes situation og prøvede at få fat i en skole til hende. Dette gjorde den gode bror Hutchins. Men der blev ingen opmuntring, idet der ikke viste sig nogen åbning i sagen. Hun forklarede også søster Strong at han var fattig på midler og måtte tage til Leelenaw land, medmindre hun kunne få arbejde i Battle Creek. Hun talte ofte, i næsten klagende ord, at hun var nød til at forlade brødrene.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.