While bowed at the altar with others who were seeking the Lord, all the language of my heart was: “Help, Jesus, save me or I perish! I will never cease to entreat till my prayer is heard and my sins forgiven!” I felt my needy, helpless condition as never before. As I knelt and prayed, suddenly my burden left me, and my heart was light. At first a feeling of alarm came over me, and I tried to resume my load of distress. It seemed to me that I had no right to feel joyous and happy. But Jesus seemed very near to me; I felt able to come to Him with all my griefs, misfortunes, and trials, even as the needy ones came to Him for relief when He was upon earth. There was a surety in my heart that He understood my peculiar trials and sympathized with me. I can never forget this precious assurance of the pitying tenderness of Jesus toward one so unworthy of His notice. I learned more of the divine character of Christ in that short period when bowed among the praying ones than ever before. {1T 17.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 2. 17.     Fra side 17 i den engelske udgave.tilbage

Min omvendelse

Mens jeg var bøjet ved alteret sammen med andre, som søgte Herren, var hele mit hjertes længsel: "Hjælp mig, Jesus, frels mig, ellers går jeg fortabt! Jeg vil aldrig ophøre med at bede, før min bøn er hørt og mine synder tilgivet!" Jeg følte mit behov og min hjælpeløse situation som aldrig før. Idet jeg knælede og bad, forlod mine byrder mig pludseligt, og mit hjerte var lettet. Først kom en følelse af skræk over mig, og jeg prøvede at genvinde min pinefulde byrde. Det forekom mig, at jeg ingen ret havde til at være glad og lykkelig. Men Jesus syntes at være mig meget nær; jeg følte mig i stand til at komme til ham med alle mine sorger, mit uheld og mine prøvelser, netop som de trængende kom til ham for at få lindring, da han var på jorden. Der var en vished i mit hjerte om, at han forstod mine særlige prøvelser og havde medfølelse med mig. Jeg kan aldrig glemme denne dyrebare forsikring om Jesu medlidende ømhed mod en, der var så uværdig til at få hans opmærksomhed. Jeg lærte mere af Kristi guddommelige karakter i denne korte periode, da jeg var bøjet blandt de bedende, end nogen sinde før.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.