It seemed to me that everyone must be at peace with God and animated by His Spirit. Everything that my eyes rested upon seemed to have undergone a change. The trees were more beautiful and the birds sang more sweetly than ever before; they seemed to be praising the Creator in their songs. I did not care to talk, for fear this happiness might pass away, and I should lose the precious evidence of Jesus’ love for me. {1T 18.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 2. 18.     Fra side 18 i den engelske udgave.tilbage

Min omvendelse

Det forekom mig, at enhver måtte have fred med Gud og være levendegjort af hans Ånd. Alt, hvad mine øjne hvilede på, syntes at have gennemgået en forandring. Træerne var skønnere, og fuglene sang lifligere end nogen sinde før; de syntes at prise Skaberen i deres sange. Jeg havde ikke lyst til at tale af frygt for, at denne lykke skulle forsvinde, og at jeg ville miste det dyrebare tegn på Jesu kærlighed til mig.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.