In company with my friends I attended these meetings and listened to the startling announcement that Christ was coming in 1843, only a few short years in the future. Mr. Miller traced down the prophecies with an exactness that struck conviction to the hearts of his hearers. He dwelt upon the prophetic periods, and brought many proofs to strengthen his position. Then his solemn and powerful appeals and admonitions to those who were unprepared, held the crowds as if spellbound. {1T 14.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 2. 14.     Fra side 14 i den engelske udgave.tilbage

Min omvendelse

Sammen med mine venner tog jeg til disse møder og lyttede til den forbløffende meddelelse om, at Kristus skulle komme i 1843, kun nogle ganske få år ud i fremtiden. Miller førte os igennem profetierne med en nøjagtighed, som overbeviste hans tilhøreres hjerter. Han dvælede ved de profetiske tidsperioder og gav mange beviser for at bestyrke sit standpunkt. Hans højtidelige og mægtige appeller og formaninger til dem, som var uforberedte, greb forsamlingen, som var den tryllebunden.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.