“Ah,” thought I, “if He so loves and cares for the flowers that He has decked with beauty, how much more tenderly will He guard the children who are formed in His image.” I repeated softly to myself: “I am a child of God, His loving care is around me. I will be obedient and in no way displease Him, but will praise His dear name and love Him always.” {1T 19.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 2. 19.     Fra side 19 i den engelske udgave.tilbage

Min omvendelse

"Åh," tænkte jeg, "hvis han således elsker og tager vare på blomsterne, som han har prydet med skønhed, hvor meget mere vil han så ikke tage ømt vare på de børn, som er dannet i hans billede." Jeg gentog stille for mig selv: "Jeg er et Guds barn, hans elskende omhu omgiver mig. Jeg vil være lydig og på ingen måde mishage ham. Jeg vil prise hans kære navn og altid elske ham."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.