Finally the time was appointed for us to receive this solemn ordinance. It was a windy day when we, twelve in number, went down into the sea to be baptized. The waves ran high and dashed upon the shore; but as I took up this heavy cross, my peace was like a river. When I arose from the water, my strength was nearly gone, for the power of the Lord rested upon me. I felt that henceforth I was not of this world, but had risen from the watery grave into a newness of life. {1T 20.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 2. 20.     Fra side 20 i den engelske udgave.tilbage

Min omvendelse

Endelig blev tidspunktet bestemt, hvor vi skulle modtage denne højtidelige anordning. Det var en blæsende dag, da vi tolv gik ud i havet for at blive døbt. Bølgerne gik højt og kastede sig mod bredden; men idet jeg tog dette tunge kors op, var min fred som floden. Da jeg rejste mig fra vandet, var min styrke næsten forsvundet, for Herrens kraft hvilede over mig. Jeg følte, jeg fra nu af ikke var af denne verden, men jeg havde rejst mig fra den vandige grav til et nyt liv.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.