The same day in the afternoon I was received into the church in full membership. A young woman stood by my side who was also a candidate for admission to the church. My mind was peaceful and happy till I noticed the gold rings glittering upon this sister’s fingers, and the large, showy earrings in her ears. I then observed that her bonnet was adorned with artificial flowers, and trimmed with costly ribbons arranged in bows and puffs. My joy was dampened by this display of vanity in one who professed to be a follower of the meek and lowly Jesus. {1T 20.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 2. 20.     Fra side 20 i den engelske udgave.tilbage

Min omvendelse

Om eftermiddagen den samme dag blev jeg modtaget i menigheden og fik fuldt medlemskab. En ung kvinde stod ved min side, som også var kandidat til optagelse i menigheden. Mit sind var fredfyldt og lykkeligt, indtil jeg lagde mærke til guldringene, som glitrede på denne søsters fingre, og de store, prangende øreringe i hendes ører. Da lagde jeg mærke til, at hendes kyse var prydet med kunstige blomster og pyntet med dyre pyntebånd, der var sat som sløjfer og kvaster. Min glæde blev dæmpet ved denne fremvisning af forfængelighed hos en, som bekendte sig til at være en efterfølger af den sagtmodige og ydmyge Jesus.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.