This circumstance caused me no little perplexity and trial as I remembered the apostle’s words: “In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety; not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array; but (which becometh women professing godliness) with good works.” The teaching of this scripture seemed to be openly disregarded by those whom I looked upon as devoted Christians, and who were much older in experience than myself. If it was indeed as sinful as I supposed, to imitate the extravagant dress of worldlings, surely these Christians would understand it and would conform to the Bible standard. Yet for myself I determined to follow my convictions of duty. I could but feel that it was contrary to the spirit of the gospel to devote God-given time and means to the decoration of our persons—that humility and self-denial would be more befitting those whose sins had cost the infinite sacrifice of the Son of God. {1T 20.4}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 2. 20.     Fra side 20 i den engelske udgave.tilbage

Min omvendelse

Denne omstændighed forårsagede mig megen forvirring og prøvelse, idet jeg huskede apostlens ord: "Det samme skal kvinderne gøre, værdigt klædte med blufærdighed og ærbarhed, så de ikke smykker sig med håropsætning, guld eller perler eller kostbar dragt, men med gode gerninger, som det sømmer sig for kvinder, der vedkender sig gudsfrygt." Læren i dette (21) skriftsted syntes at være tilsidesat åbent af dem, som jeg betragtede som hengivne kristne, og som havde megen mere erfaring end jeg selv. Hvis det virkelig var så syndigt, som jeg formodede, at efterligne de verdsliges ekstravagante påklædning, ville disse kristne med sikkerhed forstå det og rette sig efter den bibelske norm. Dog bestemte jeg mig for at følge min overbevisning om, hvad der var min pligt. Jeg kunne ikke andet end føle, at det var i modsætning til evangeliets ånd at bruge gudgiven tid og midler til besmykkelse af sig selv - at ydmygelse og selvfornægtelse ville være mere passende for dem, hvis synder havde kostet Guds Søns uendelige offer.

-----------
Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.