Special meetings were appointed where sinners might have an opportunity to seek their Saviour and prepare for the fearful events soon to take place. Terror and conviction spread through the entire city. Prayer meetings were established, and there was a general awakening among the various denominations, for they all felt more or less the influence that proceeded from the teaching of the near coming of Christ. {1T 14.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 2. 14.     Fra side 14 i den engelske udgave.tilbage

Min omvendelse

Særlige møder blev holdt, hvor syndere kunne få anledning til at søge deres Frelser og berede sig på de frygtelige begivenheder, som snart skulle finde sted. Rædsel og overbevisning bredte sig over hele byen. Bedemøder blev holdt, og der var en generel vækkelse blandt de forskellige kirkesamfund, for de følte alle mere eller mindre påvirkningen, der kom fra læren om Kristi snarlige genkomst.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.