These words kept ringing in my ears: “The great day of the Lord is at hand! Who shall be able to stand when He appeareth!” The language of my heart was: “Spare me, O Lord, through the night! Take me not away in my sins, pity me, save me!” For the first time I tried to explain my feelings to my brother Robert, who was two years older than myself; I told him that I dared not rest nor sleep until I knew that God had pardoned my sins. {1T 15.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 2. 15.     Fra side 15 i den engelske udgave.tilbage

Min omvendelse

Disse ord blev ved med at lyde i mine ører: "Herrens store dag er nær! Hvem vil være i stand til at bestå, når han viser sig!" Mit hjertes sprog var: "Skån mig, o Herre, i nat! Tag mig ikke bort i mine synder, forbarm dig over mig, frels mig!" For første gang prøvede jeg at forklare mine følelser til min bror, Robert, som var to år ældre end jeg; jeg fortalte ham, at jeg ikke turde hvile eller sove, før jeg vidste, at Gud havde tilgivet mine synder.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.