My mind remained in this condition for months. I had usually attended the Methodist meetings with my parents; but since becoming interested in the soon appearing of Christ, I had attended the meetings on Casco Street. The following summer my parents went to the Methodist camp meeting at Buxton, Maine, taking me with them. I was fully resolved to seek the Lord in earnest there, and obtain, if possible, the pardon of my sins. There was a great longing in my heart for the Christian’s hope and the peace that comes of believing. {1T 16.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 2. 16.     Fra side 16 i den engelske udgave.tilbage

Min omvendelse

Mit sind forblev i denne tilstand i månedsvis. Normalt havde jeg taget til metodistmøderne sammen med mine forældre; men efter at være blevet interesseret i Kristi snare komme havde jeg taget til møderne i Casco Street. Den efterfølgende sommer tog mine forældre til metodistlejrmødet i Buxton i Maine, og de tog mig med. Jeg var fast besluttet på inderligt at søge Herren der og om muligt at få tilgivelse for mine synder. Der var en stor længsel i mit hjerte efter den kristnes håb og den fred, der kommer af at tro.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.