These persons, I saw, are deceiving themselves. They have no part nor lot in the matter. They have hold of the truth; but the truth has not hold of them. When the truth, the solemn, important truth, gets hold of them, self will die; then the language will not be, “I will go there, I will not stay here;” but the earnest inquiry will be, “Where does God want me to be? Where can I best glorify Him, and where can our united labors do the most good?” Their will should be swallowed up in the will of God. The willfulness and lack of consecration that some of the ministers’ wives manifest will stand in the way of sinners; the blood of souls will be upon their garments. Some of the ministers have borne a strong testimony in regard to the duty and the wrongs of the church; but it has not had its designed effect, for their own companions needed all the straight testimony that had been borne, and the reproof came back upon themselves with great weight. They let their companions affect them and drag them down, prejudicing their minds, and their usefulness and influence are lost; they feel desponding and disheartened, and realize not the true source of the injury. It is close at home. {1T 138.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 24. 138.     Fra side 138 i den engelske udgave.tilbage

Pædikantens hustru

Jeg så, at disse mennesker bedrager sig selv. De har ingen lod eller del i sagen. De har fået fat i sandheden; men sandheden har ikke fået fat i dem. Når sandheden, den højtidelige, betydningsfulde sandhed, får fat i dem, vil selvet dø; da vil det ikke lyde: "Jeg vil rejse derhen, jeg vil ikke blive her;" det alvorlige spørgsmål vil være: "Hvor ønsker Gud, at jeg skal være? Hvor kan jeg på bedste måde herliggøre ham og hvor kan vort fælles arbejde udrette mest godt?" Deres vilje vil blive opslugt af Guds vilje. Den egensindighed og mangel på gudhengivenhed, som nogle af prædikaternes hustruer lægger for dagen, vil stå i vejen for syndere; sjæles blod vil blive fundet på deres klæder. Nogle af prædikanterne har båret et kraftigt vidnesbyrd angående menighedens pligt og dens synder; men det har ikke haft den tilsigtede virkning, idet deres egne hustruer behøvede hele det tydelige vidnesbyrd, som blev båret og irettesættelsen faldt tilbage på dem selv, med stor styrke. De lader deres hustruer påvirke dem, drage dem nedad og skabe fordom i deres sind og deres brugbarhed og indflydelse er forspildt; de føler sig modløse og forsagte og de forstår ikke skadens virkelige årsag. Den ligger nær for døren.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.