I saw that the wives of the ministers should help their husbands in their labors and be exact and careful what influence they exert, for they are watched, and more is expected of them than of others. Their dress should be an example. Their lives and conversation should be an example, savoring of life rather than of death. I saw that they should take a humble, meek, yet exalted stand, not having their conversation upon things that do not tend to direct the mind heavenward. The great inquiry should be: “How can I save my own soul, and be the means of saving others?” I saw that no half-hearted work in this matter is accepted of God. He wants the whole heart and interest, or He will have none. Their influence tells, decidedly, unmistakably, in favor of the truth or against it. They gather with Jesus, or scatter abroad. An unsanctified wife is the greatest curse that a minister can have. Those servants of God that have been and are still so unhappily situated as to have this withering influence at home, should double their prayers and their watchfulness, take a firm, decided stand, and let not this darkness press them down. They should cleave closer to God, be firm and decided, rule well their own house, and live so that they can have the approbation of God and the watchcare of the angels. But if they yield to the wishes of their unconsecrated companions, the frown of God is brought upon the dwelling. The ark of God cannot abide in the house, because they countenance and uphold them in their wrongs. {1T 139.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 24. 139.     Fra side 139 i den engelske udgave.tilbage

Pædikantens hustru

Jeg så, at prædikanters hustruer bør hjælpe deres mænd i deres arbejde og være nøje og forsigtige med hensyn til, hvilken indflydelse de øver; for der bliver lagt mærke til dem og der ventes mere af dem end af andre. Deres påklædning bør tjene som et eksempel. Deres vandel og deres tale bør være et forbillede, være en duft til liv i stedet for til død. Jeg så, at de bør indtage et ydmygt, sagtmodigt, men dog ophøjet standpunkt og ikke dvæle ved ting, der ikke bidrager til at lede sindet op til himmelen. Det store spørgsmål bør være: "Hvordan kan jeg frelse min egen sjæl og være et middel til at frelse andre?" Jeg så, at Gud ikke godkender et delt hjerte i denne sag. Han ønsker hele hjertet og hele interessen eller også vil han intet have. Deres indflydelse vejer, afgjort og umiskendeligt, til gunst for sandheden eller også til ugunst for den. Enten samler de med Jesus, eller de adspreder. En hustru, der ikke er helliggjort, er den største forbandelse, en prædikant kan have. De Guds tjenere, der har været eller endnu er så ulykkeligt stillede, at de har denne lammende indflydelse i hjemmet, bør fordoble deres bønner og deres årvågenhed, indtage et fast, bestemt standpunkt og ikke lade dette mørke nedtrykke dem. De bør klynge sig nærmere til Gud, være faste og bestemte, styre deres eget hus vel og leve sådan, at de kan have Guds velbehag og englenes beskyttelse. Men dersom de føjer sig efter deres uomvendte hustruers ønsker, falder Guds mishag over deres bolig. Guds ark kan ikke forblive i huset, fordi de støtter dem og holder dem oppe i deres urigtige færd.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.