The Lord has shown me in vision some things in regard to the East and the West which I feel it my duty to set before you. I saw that God has been opening the way for the spread of present truth in the West. It requires much more power to move the people in the East than in the West, and at present but very little can be accomplished in the East. Special efforts should be made at the present time where most good will result. {1T 146.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 26. 146.     Fra side 146 i den engelske udgave.tilbage

Øststaterne og veststaterne

Kære brødre: Herren har vist mig i et syn nogle ting med hensyn til øststaterne og veststaterne, som jeg føler det er min pligt at lægge frem for jer. Jeg så at Gud havde åbnet vejen for at sprede den nærværende sandhed i veststaterne. Det kræver meget mere kraft at bevæge folkene i øststaterne end i (147) veststaterne og for øjeblikket kan meget lidt udrettes i øststaterne. Særlige anstrengelser burde gøres nu hvor det bedste vil give resultat.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.