The warning was sufficient, if it had been heeded; but many failed to consider what God had shown. They rushed on and on, and became drunk with the spirit of the world. “Look back,” said the angel, “and weigh all that God has shown in regard to those moving from the East to the West.” Have you obeyed it? I saw that you had gone entirely contrary to God’s teachings, purchased largely, and instead of your works saying to those around you that you are seeking a better country, they have plainly declared that your home and treasure were here. Your works have denied your faith. {1T 149.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 26. 149.     Fra side 149 i den engelske udgave.tilbage

Øststaterne og veststaterne

Denne advarsel var tilstrækkelig, hvis den blev agtet; men mange svigtede og tog ikke hensyn til det, som Gud havde vist. De jog af sted og af sted og blev berusede med verdens ånd. "Se tilbage," sagde englen, "og vurder alt hvad Gud har vist om dem som flytter fra øststaterne til veststaterne." Har I adlydt det? Jeg så at I var gået helt imod Guds lære og anskaffet meget gods og i stedet for at jeres gerninger vidner om at I søger efter bedre land, har de tydelig erklæret at jeres hjem og rigdomme var her. Jeres gerninger har fornægtet jeres tro.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.