I saw that through the past summer the prevailing spirit has been to grasp as much of this world as possible. The commandments of God have not been kept. With the mind we serve the law of God; but the minds of many have been serving the world. And while their minds were all occupied with things of earth and serving themselves, they could not serve the law of God. The Sabbath has not been kept. By some the work of six days has been carried into the seventh. One hour, and even more, has often been taken from the commencement and close of the Sabbath. {1T 150.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 26. 150.     Fra side 150 i den engelske udgave.tilbage

Øststaterne og veststaterne

Jeg så at i løbet af sidste sommer havde den almindelige ånd fra denne verden fået så meget tag som det var muligt. Guds bud var ikke blevet overholdt. Med sindet tjente vi Guds lov; men manges sind havde tjent verden. Og medens deres sind var optaget af jordiske ting og at tjene dem selv, kunne de ikke tjene Guds lov. Sabbaten blev ikke været overholdt. Hos nogle har de seks dages gerninger erobret den syvende. En time og endnu en, er ofte taget fra sabbatens begyndelse og slutning.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.