Some of the Sabbathkeepers who say to the world that they are looking for Jesus’ coming, and that they believe we are having the last message of mercy, give way to their natural feelings, and barter, and trade, and are a proverb among unbelievers for their keenness in trade, for being sharp, and always getting the best end of a bargain. Such would better lose a little and exert a better influence in the world, and a happier influence among brethren, and show that this world is not their God. {1T 150.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 26. 150.     Fra side 150 i den engelske udgave.tilbage

Øststaterne og veststaterne

Nogle af sabbatsholderene, som siger til verden at de venter på Jesu komme og at de tror at vi er inde med det sidste nådebudskab, giver bane for deres naturlige følelser, tusker, handler og er kendt blandt ikke-troende for deres ivrighed i håndværket, for at være skarpsindige og altid få det bedste ud af en handel. Sådanne skulle hellere miste en smule og udøve en bedre indflydelse i verden og en lykkeligere indflydelse blandt brødre og vise at denne verden ikke er deres gud.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.