I saw that brethren should feel interested for one another. Especially should those who are blessed with health have a kind regard and care for those who have not good health. They should favor them. They should remember the lesson taught by Jesus of the good Samaritan. {1T 150.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 26. 150.     Fra side 150 i den engelske udgave.tilbage

Øststaterne og veststaterne

Jeg så at brødre burde vise interesse for hinanden. Særligt skulle dem som er velsignet med godt helbred, have et velvilligt hensyn og en god omsorg for dem, som ikke er ved godt helbred. De burde begunstige dem. De burde huske den lektie Jesus havde lært om den gode samaritaner.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.